Nhãn hiệu quạt Nedfon đã được tin dùng và sử dụng cho toàn bộ dự án Dophil Plaza do chủ đầu tư công ty cổ phần TID